Lokacija

Ulica popa Dukljanina 1
10 000 Zagreb

Tel

+385 1 48 44 297
+1-987-6543

Ručak

12.00-17.00h

Večera

19.00-01.00h

Kontakt

info@noel.hr

VERBENA d.o.o.
Ulica popa Dukljanina 1, 10 000 Zagreb
OIB: 25757902222, MBS: 081035784
Račun: Addiko Bank d.d., Zagreb
IBAN: HR3825000091101447374
Temeljni kapital: 30.000 kn uplaćeno u cijelosti
Članovi Uprave: Mihaela Karačić, Ivan Jug, Goran Kočiš
VERBENA d.o.o. za usluge, upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu