Location

Ulica popa Dukljanina 1
10 000 Zagreb

 

Phone

+385 1 48 44 297
+385 95 560 6640

 

Working hours

Closed on Monday
Tuesday – Saturday: 12PM – 12AM
Closed on Sunday

 

Contact

 

 

VERBENA d.o.o.
Ulica popa Dukljanina 1, 10 000 Zagreb
OIB: 40014128587, MBS: 04844815
Bank: Addiko Bank d.d., Zagreb
IBAN: HR0923400091111023226
Temeljni kapital: 30.000 kn uplaćeno u cijelosti
Članovi Uprave: Mihaela Karačić, Ivan Jug, Goran Kočiš
VERBENA d.o.o. za usluge, upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu