Noel

Ul. popa Dukljanina 1
10000 Zagreb

Rezervacije
+385 1 48 44 297

Ručak
12:00h - 16:00h

Večera
19:00h - 23:00h

Kontakt
info@noel.hr

  • Medium-rare d.o.o.
  • Ulica popa Dukljanina 1, 10 000 Zagreb
  • OIB: 25757902222, MBS: 081035784
  • Račun: Addiko Bank d.d., Zagreb
  • IBAN: HR3825000091101447374
  • Temeljni kapital: 30.000 kn uplaćeno u cijelosti
  • Članovi Uprave: Mihaela Karačić, Ivan Jug, Goran Kočiš
  • Medium-rare d.o.o. za uslugue, upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu